חוטי קנתל משבדיה לתנורים

חוטי חימום (התנגדות) של חברת Kanthal.
ניתן למצוא מידע נוסף בחוברת עזר ומידע מפורט בתחתית עמוד זה בקובץ ה PDF

קבצים נלווים:

תכונות חוטים לתנורים
1.41 MB
עודכן: 19/07/2015
A1 Datasheet and Conversion table KG to Meter
250.52 KB
עודכן: 19/07/2015
Kanthal Precision Technology (4MB)
4.5 MB
עודכן: 19/07/2015
Kanthal Nikrothal 80
223.3 KB
עודכן: 19/07/2015
Kanthal Nikrothal 60
221.6 KB
עודכן: 19/07/2015
Kanthal APM WIRES
207.91 KB
עודכן: 05/12/2017
Kanthal APM TUBES
242.16 KB
עודכן: 19/07/2015
Kanthal-cuprothal-49
201.5 KB
עודכן: 21/11/2017
Heating Alloys handbook
1.49 MB
עודכן: 19/07/2015
Kanthal-A-1 and APM properties
7.9 KB
עודכן: 13/02/2020
חוטי קנתל משבדיה לתנורים
טופס התענינות