AH4000

סדרת AH4000 של רשמי טמפרטורה המשלבים פעולה של רשם אנלוגי ורשם דיגיטלי יחד.
סדרת זו מציגה רשמים משולבים עם 6 או 12 או 24 ערוצים, בעלי תצוגת LCD בהירה וצלולה. תצוגת הערכים הנמדדים ערוכה כתצוגת נקודה יחידה, תצוגה סימולטנית של נקודות מרובות ותצוגה דיגיטלית + תצוגת גרף עמודות. ניתן להגדיר ולתכנת את הרשם ע"י פנל הפיקוד הקדמי.
גודל הרשם 180mm.

קבצים נלווים:

AH4000 Chino recorder Instructions manual
2.49 MB
עודכן: 20/08/2015
AH4000 Chino Specifcaion sheet
4.43 MB
עודכן: 20/08/2015
KL4000 Chino Specifcaion sheet
838.94 KB
עודכן: 08/11/2015
AH3000 Chino specifacation sheet
329.01 KB
עודכן: 20/08/2015
AL3000 Chino specifacation sheet
241.06 KB
עודכן: 20/08/2015
AH4000
טופס התענינות