Kanthal גופי חמום ומערכות חימום

מגוון גופי החימום של חברת קנטל Kanthal לתנורים תעשייתים על בסיס חימום חשמלי הוא הרחב והמקיף הקיים בשוק עם גופי חימום בטווח עבודה מ 50 עד 1850 צלסיוס.
חברת קנתל היא יצרן גופי החימום היחידי שמנהל את מלוא שרשת האספקה - מרמת חומר הגלם והעופרות ועד למוצר הסופי - גופי חימום לתנורים תעשייתים.
משך אורח החיים מקסמלי ועקביות ברמת הביצועים הם תולדה של איכות בלתי מתפשרת  מבחירת חומרי-הגלם ועד למוצר הסופי. החל מחומרי הגלם להכנת גוף חימום בתצורה סלילית ועד למערכות מודולריות לבנית תנורים תעשייתים בתכנון לי דרישה
IBT - Kanthal Heating Systems