חוטי קנתל לתנור ולישומים רפואיים Kanthal wires

מגוון של חוטי חימום לחימום בהתנגדות מתוצרת קנטל ליישומים בטמפרטורות גבוהות

מוצרי  Kanthal