Stripanels- לוח שקעים

לוח שקעים (Stripanels ) מחברים בגודל מלא, סטנדרטיים, דו קוטביים.
ניתן להזמין פנל שקעים בגודל 2 עד 12 שקעים.
הסוגים הפופולריים:
פנל שקעים לטמפרטורה סטנדרטית:
1032-6-*
1032-10-*
1032-12-*


פנל שקעים לטמפרטורה גבוה:
1132-8-*

פנל שקעים מיני:
1237-2-*

את כל הדגמים נתן להזמין בתאמה לסוגי התרמוקפל * = E,J,K,N,R,S,T.

קבצים נלווים:

Pg. 06 Marlin Catalog Connectors Mini Stripanel
395.2 KB
עודכן: 19/07/2015
Two Pole Stripanel with Mounting Frame - 1033
350.2 KB
עודכן: 19/07/2015
Marlin Mini Round Single Circuit
230.92 KB
עודכן: 23/02/2016
Stripanels- לוח שקעים
טופס התענינות