אפליקציות iPhone

יישום המציג את סוגי התרמוקפלים השונים כולל סיווגים ויישום נוסף תרשימי חיווט להגדרת התקנים לתקשורת   modbus 
http://www.eurotherm.com/apps

יישום להמרת עובי AWG ל ממ
https://itunes.apple.com/us/app/awg-convert/id288990217?mt=8