חברות נוספות

IBT מייצגת גם את החברות הבאות:

ZIRCAR REFRACTORY COMPOSITES, USA - http://www.zrci.com
LABFACILITY, UK -   http://www.labfacility.co.uk