Heraeus

Heraeus יצרנית מכשור מתוחכם לחברות העוסקות בתהליכים של מתכת מותכת . הציוד ידוע באמינותו, קל לשימוש, ומיועד לשימוש חד פעמי וגם רב-פעמי, למדידה, ניטור ובקרה בתהליכים של מתכת מותכת.

ELECTRONITE, BELGIUM  http://heraeus-electro-nite.com/en/home/home_1.aspx